tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

16 Haziran 2020 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31157 (Mükerrer)

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

MADDE 1- 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 4.1.5 numaralı maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “, güvenlik izlem formunun ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak hasta adına düzenlendiği ibaresi” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Tamamı için tıklayınız.