Sosyal Güvenlik Kurumu Emekli Promosyonu İle İlgili Basın Duyurusu