altinoz.com.tr

Sosyal Güvenlik Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

04 Haziran 2021 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31501

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

MADDE 1 – 27/6/2007 tarihli ve 26565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “noterce onaylı imza sirküleri ile” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
27/6/2007 26565
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 3/7/2009 27277
2- 31/7/2009 27305
3- 3/11/2011 28104
4- 7/2/2014 28906
5- 10/6/2018 30447