altinoz.com.tr

Sömürgecilik Tarihi İklimi Nasıl Etkiledi?

Bilim insanları Amerika kıtasının Avrupalı ülkeler tarafından kolonize edilmesinin iklim üzerindeki etkisini araştırdı. Kolonilerle 1600’lerde yaşanan iklim değişikliği arasında bağlantısı olduğu saptandı.

İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre, Amerika kıtasının kolonizasyonu dolaylı yoldan Dünya’nın soğumasına yol açtı.

İngiltere’de College London Üniversitesi’nde çalışan bilim insanlarınca yapılan araştırma ile, endüstri devrimi öncesinde insanların iklim değişimi üzerindeki etkisine ışık tutulması amaçlandı. Araştırmada Christopher Columbus’un 1492 yılında Amerika kıtasına yolculuğunu izleyen ve 1600 yılına kadar süren zaman dilimi incelendi.

Alexander Koch, Chris Brierley, Mark Maslin and Simon Lewis tarafından yürütülen araştırmada, “Endüstri devriminden iki yüzyıl önce Amerika kıtasında yerlilerin kitleler halinde ölümü, küresel iklimin insan faktörü nedeniyle değişikliğe uğramasına yol açtı” denildi.

Amerika kıtasının kolonizasyonu süresince meydana gelen savaşlar ve salgın hastalıklar yaklaşık 56 milyon insanın ölümüyle sonuçlandı. Araştırmaya göre kıta nüfusunun azalması, ekilemeyen arazilerde ağaçların yayılmasına ve yeni bitki örtüsünün ortaya çıkmasına neden oldu.

Bu arazinin genişliğinin 55 milyon hektarı bulduğu tahmin ediliyor, bu ise neredeyse Fransa genişliğinde bir alana eşit. Ayrıca yeni arazi açılması için ateş yakılmaması da atmosfere karbondioksit salınımının azalmasında etkenlerden biri olarak gösteriliyor. Araştırmacılar oluşan bu yeni bitki örtüsünün atmosferden emdiği karbondioksitin, 1500’lerin sonu ila 1600’ların başı arasında ortalama sıcaklığın 0.15 derece düşmesine neden olduğunu tahmin ediyor.

Kaynak: dw.com