Şirketlere KEP Adresi

Belirli meslek gruplarının (mesela mali müşavirlerin) ve şirketlerin nur topu gibi yeni bir çocukları oldu. Aslında bu çocuk daha önce doğmuştu, ama şimdi getirip kucağımıza bıraktılar. Bu çocuğun adı kısaca KEP adresi, uzunca Kayıtlı Elektronik Posta adresi. Farketmez, bizim zaten e-posta adresimiz var deseniz de işin aslı öyle değil.

NEREDEN ÇIKTI BU KEP?

KEP adresi aslında 2006 yılında ilk işareti vermiş ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ile hakkında bahsedilmiş ve 09/01/2008 tarihli yönetmelikle de kimlerin bu adrese sahip olması gerektiği belirlenmişti. Daha sonra Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 18. ve 1525. maddeleri Kayıtlı Elektronik Posta ile ilgili düzenlemeleri yapmış ve “Buna göre tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe veya sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanarak kayıtlı e-posta sistemi ile yapılır” ifadesini kullanmıştı. Ayrıca Tebligat Kanunu madde 7/A-f.2 ve Elektronik Tebligat Yönetmeliği m. 7/1 uyarınca, elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu olan şirketler şu şekilde belirlenmişti:

  • Anonim şirketler
  • Limited şirketler
  • Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler

BUGÜN NE DEĞİŞTİ?

Bütün bunlar olup biterken KEP adresi olmayanlar ve almayanlar için herhangi bir yaptırım uygulanmıyordu. Üstelik bir cezası bile yoktu. Çünkü e-tebligat sistemini kullanan bir kurum yoktu. Ancak 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren Gelir İdaresi Başkanlığı bu sistemi kullanmaya başlıyor ve dolayısıyla şirketler ve bazı meslek mensupları KEP adresi edinmek zorunda kalıyorlar. Günlük hayatta kullandığınız e-posta adreslerinizi bu sistemde kullanmanız kanunen mümkün değil.

NEREDEN ALACAKSINIZ?

Önce şunu söyleyelim: KEP ücretsiz bir hizmet değil. Parasını verip e-posta adresinizi alacaksınız. Kullandıkça da para ödeyeceksiniz. Bu konuda Devlet 3 kurum belirlemiş durumda ve başvuruları internet üzerinden yapıyorsunuz. Başvuru adresleri:

http://www.tnbkep.com.tr/

http://www.turkkep.com.tr/

http://pttkep.gov.tr/

Bu adresler üzerinden kredi kartı ile başvuru yapıp KEP adresinizi belirleyebiliyorsunuz. Adresiniz belirlendikten sonra bu adresi de bağlı olduğunuz mal müdürlüğü ya da vergi dairesine bildirmelisiniz. Bu konuda muhasebeci ya da mali müşavirinizle bir an önce görüşün.

UYGULAMA GEREKLİ Mİ?

Şurada yazdıklarımızdan uygulamanın gereksiz olduğuyla ilgili bir kanıya sahip olabilirsiniz ama, uygulama gerekli. Evet sizin zaten kullandığınız bir e-posta adresi var ama, kuvvetle ihtimal kullandığınız bu e-postanın barındırıcısı yurt dışında ve hesap sorabilmek ya da buradan bir neticeye varabilmek çok zor hatta mümkün değil. Halbuki KEP adresinizin barındırıcısı yurt içinde ve ulaşmak çok kolay. Dolayısıyla idare yaptığı tebligatın takibini yapabileceği bir sistem peşinde. İşte o sistem bu sistem.

Bu Yazıyı Paylaşın