“Senden Koca Olmaz” Sözü Boşanma Sebebidir

T.C.
YARGITAY
İKİNCİ HUKUK DAİRESİ
 
Esas : 2020/7084
Karar : 2021/1058
Tarih : 08.02.2021

MAHKEMESİ : İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi

DAVA TÜRÜ : Boşanma

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı erkek tarafından, davanın reddi yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

İlk derece mahkemesince boşanmaya sebebiyet veren vakıalarda taraflar eşit kusurlu bulunarak davanın kabulü ile tarafların boşanmalarına ve ferilerine karar verilmiş, karara karşı davalı kadın tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmuş, bölge adliye mahkemesince davalı kadının kusuru ispatlanamadığından davanın reddine karar verilmiş ise de;

Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden; davacı erkek tarafından daha önce açılan ve reddedilen davadan sonra tarafların bir araya geldikleri, daha sonra davalı kadının davacı erkeğe “Sen kimsin, senden koca olmaz, seni erkek olarak yetiştirmemişler, sen bu kadar beceriksiz misin” diyerek hakaret ettiği, erkeğin abisine “Ben kocam için ailemden vazgeçemem” dediği, kadının ailesinin sıklıkla tarafların evine geldikleri ve uzun süre yatılı kaldıkları anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı, dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, dosyanın ilgili bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi.08.02.2021 (Pzt.)

KAYNAK:CORPUS
FOTOĞRAF:Pexels
Bu Yazıyı Paylaşın