altinoz.com.tr

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararları

01 Şubat 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30673

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

Karar No: 2019/1

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu 11/01/2019 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
MADDE 1- Sağlık Uygulama Tebliği eki Ek 2/C Listesinde yer alan koklear implant işlem puanlarının Koklear implant ve seti hariç olarak düzenlenmesine oybirliği ile,

Tamamı için tıklayınız.