Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

05 Temmuz 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30115

Sağlık Bakanlığından:

Karar No: 2017/6

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu 22/06/2017 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararlan almıştır.

MADDE 1- “Nusinersen Sodium” etkin maddeli “SPİNRAZA 12 mg/5ml 1 vial” isimli ilaçla ilgili olarak;

– “SPİNRAZA 12 mg/5ml 1 vial” isimli ilacın; SUT eki EK-4/C Listesine ilavesine oybirliği ile,

– Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi’ne ilave edilmesine oybirliği ile,

Söz konusu ilacın alınan kararlar doğrultusunda reçeteleme ve raporlama koşulları ve hasta katılım payı muafiyetine ilişkin düzenlemelerin Sağlık Uygulama Tebliğinde yayımlanmasına, yürürlük tarihlerinin belirlenmesine, fiyatın gizlenmesi ile modele yönelik hükümlerin yürütümü, sözleşme imzalanması söz konusu ise sözleşme hükümlerinin yürütümü ile ilgili işlemlerin Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü ve ilgili Daire Başkanlıklarınca yürütülmesine oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

 

Bu Yazıyı Paylaşın