altinoz.com.tr

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti

31 Aralık 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29935

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 8,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 9,75 olarak tespit edilmiştir.

Belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.