Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

08 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29973

Maliye Bakanlığından:

MADDE 1 – 22/1/2015 tarihli ve 29244 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“İhale sözleşme süresi nedeniyle reddedilen yetkilendirilmeler

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) 13/10/2016 tarihli ve 29856 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının sonuna eklenen cümleyle getirilen hüküm,  22/1/2015 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
22/1/2015 29244
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 17/3/2015 29298
2- 13/10/2016 29856
Bu Yazıyı Paylaşın