tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07 Nisan 2021 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31447

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MADDE 1 – 2/2/2019 tarihli ve 30674 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 25 inci maddesinin yedinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “noter onaylı imza sirkülerinin” ibaresi “sicil tasdiknamesinin” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
2/2/2019 30674
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 6/8/2019 30854
2- 16/4/2020 31101
3- 3/7/2020 31174
4- 22/10/2020 31282