Öpmeye Yeltenmek Cinsel Saldırı Teşebbüsü Değildir

T.C.
YARGITAY
ONDÖRDÜNCÜ CEZA DAİRESİ
 
Esas : 2021/789
Karar : 2021/4507
Tarih : 24.06.2021

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi

SUÇ : Beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde cinsel saldırı

HÜKÜM : Cinsel saldırıya teşebbüs suçundan mahkumiyet

İlk derece mahkemesince bozma üzerine verilen hüküm temyiz edilmekle başvurunun muhtevası ve inceleme tarihine kadar getirilen kanuni düzenlemeler nazara alınarak dosya tetkik edildi, gereği görüşüldü:

Mağdurenin tahminine göre kendisini öpmek için üzerine eğilen sanığı iteklemesi üzerine sonlandırılan olayda, cinsel saldırı suçunu işlemek isteyen sanığın, kendisine izin vermeyen mağdurenin aşılabilir mukavemeti dışında eylemini tamamlamasına engel harici neden bulunmadığı halde kendiliğinden bırakması nedeniyle hakkında cinsel saldırıya teşebbüs suçundan ceza verilemeyeceği gibi mağdureye söylediği ”… seni hep projen olduğunda mı gereceğiz, çok hoş birisin…” şeklindeki sözlerin de cinsel taciz suçunu oluşturmayacağı gözetilerek beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi,

Kanuna aykırı, sanık müdafisi ile katılan Bakanlık vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 24.06.2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Bu Yazıyı Paylaşın