altinoz.com.tr

Ev Sahibinin, Evi Erkeklere Kiraya Vermemesi Ayrımcılıktır

Türkiye İnsan Hakları ve

Eşitlik Kurumu

Başvuru No : 2019/2118
Karar No : 2019/64
Toplantı Tarihi

ve Sayısı

: 19.11.2019/104

I. BAŞVURU KONUSU

1. Başvuran M. K., Kurumumuza yaptığı başvuruda özetle, G. Emlak Müşavirliğinin aracılık ettiği 1+1 bir daireyi kiralamak için müracaatta bulunduğunu ancak Emlak Müşavirliği yetkilisinin ev sahibi ile yaptığı görüşme neticesinde tarafına “evin erkek kiracıya verilmeyeceği” cümlesinin ifade edildiğini belirterek, cinsiyeti ve medeni hali nedeniyle kendisine ayrımcılık yapıldığını iddia etmektedir.

II. BAŞVURU SÜRECİ

2. Başvuru 10.06.2019 tarihinde yapılmıştır.

3. Başvuru formu ve ekleri üzerinde yapılan ön incelemede, başvurunun esas incelemesinin Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Birimi tarafından yapılmasına karar verilmiştir.

4. 6701 sayılı Kanunun 18’inci maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca ihlal iddiasına muhatap G. Emlak Müşavirliğinden, başvuranın iddialarıyla ilgili olarak yazılı görüş talep edilmiştir. Müşavirlik, yazılı görüşünü 08.07.2019 tarihinde sunmuştur.

5. 6701 sayılı Kanunun 18’inci maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca muhataptan alınan yazılı görüş başvurana iletilmiş ve yazılı görüş talep edilmiştir. Başvuran yazılı görüşünü 24.07.2019 tarihinde Kurumumuza iletmiştir.

6. Ayrıca 06.08.2019 tarihinde ev sahibi H. B. B.’dan yazılı görüş talep edilmiştir. H. B. B., 07.08.2019 tarihinde görüşünü e-mail aracılığıyla Kurumumuza iletmiştir.

7. 6701 sayılı Kanunun 18’inci maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca ev sahibi H. B. B.’dan alınan yazılı görüş başvurana iletilmiş ve yazılı görüş talep edilmiştir. Başvuran yazılı görüşünü 21.08.2019 tarihinde Kurumumuza sunmuştur.

III. İLGİLİ MEVZUAT

8. Anayasa’nın “Kanun önünde eşitlik” kenar başlıklı 10’ uncu maddesi şöyledir:

“Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. (…)

Tamamı için tıklayınız.