altinoz.com.tr

Mardin İli, Mazıdağı İlçesinde Bulunan Bazı Alanın Eti Bakır Anonim Şirketi Mardin Özel Endüstri Bölgesi Olarak İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1041)

10 Mayıs 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30770

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 1041

Mardin İli, Mazıdağı İlçesinde bulunan ve ekli haritada sınırları gösterilen alanın Eti Bakır Anonim Şirketi Mardin Özel Endüstri Bölgesi olarak ilan edilmesine, 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanununun 4/Ç maddesi gereğince karar verilmiştir.

9 Mayıs 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

20190510-7-02