Konutunu Kendi İnşa Edene Devlet Kredi Verecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun çerçevesinde hazırlanan “Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Yönetmeliği” Resmi Gazete’nin 25 Şubat 2017 tarihli sayısında yayımlandı.

Yönetmeliğe göre, anlaşma ile tahliye edilen, yıktırılan veya kamulaştırılan yapıların maliklerinden ve malik olmasalar bile bu yapılarda kiracı ya da sınırlı ayni hak sahibi olarak en az bir yıldır ikamet ettiği yahut bunlarda iş yeri bulunduğu tespit edilenlerden, konutunu ve iş yerini kendi imkanları ile yapmak veya edinmek isteyenlere Bakanlıkça özel hesaptan kredi verilebilecek.

Kullandırılacak kredilerin azami tutarları ile kredinin tahsis öncelikleri, özel hesabın finansman durumu, proje büyüklüğü, inşaat maliyetleri, inşaatların bulunduğu bölgeler dikkate alınarak Bakanlıkça her yıl belirlenerek ilan edilecek. Talep edilmesi halinde, Bakanlıkça belirlenen tutarların altında da kredi açılabilecek.

Ödemeler 3 taksitte yapılacak

Özel hesaptan kredi kullanmak isteyenler, bulundukları yerdeki Çevre ve Şehircilik il müdürlüklerine başvuracak.

Kredi kullananlar ile Bakanlık arasında kredi sözleşmesi düzenlenecek. Kredi borcuna karşılık olarak ipotek tesis ve tescil işlemleri yapılacak.

Konutunu veya iş yerini kendi imkanları ile yapmak isteyenlere açılan kredinin yüzde 25’i peşin, geri kalanı ise inşaatın ilerleme oranı dikkate alınarak 3 eşit taksitte hak sahibinin hesabına aktarılacak.

Yıkım kredileri

Riskli alanda yer alan veya riskli olduğu tespit edilen yapılar için, Bakanlıkça özel hesaptan yıkım kredisi de verilebilecek.

Bu kredinin tutarı her yıl Bakanlık tarafından yayımlanan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenecek yapı yaklaşık maliyetinin yüzde 1’ini, tebliğde öngörülmeyen yapı sınıfları için ise yapı keşif bedelinin yüzde 1’ini geçemeyecek.

Kredi tutarının hak sahibinin hesabına aktarıldığı tarihten itibaren bir ay içerisinde yıkım işlemi yaptırılarak enkazının kaldırılması ve Bakanlığa bilgi verilmesi zorunlu olacak.

Kredi geri ödemeleri

Kredi geri ödemeleri, brüt inşaat alanı 100 metrekareye kadar konutlar için 120 aya, 101-150 metrekare konutlar için 84 aya, 150 metrekareden büyük konutlar için 60 aya, 50 metrekareye kadar iş yerleri için 48 aya, 50 metrekareden büyük iş yerleri için 36 aya kadar taksitlendirilebilecek.

Geri ödemelerde ilk taksit, kredi sözleşmesinin imzalandığı tarihi takip eden ay içerisinde ödenecek. Kredi sözleşmesinde belirtilmek şartıyla ilk taksit ödemeleri, kredi sözleşmesinin imzalandığı tarihi takip eden aydan itibaren en geç 24 ay sonra başlatılabilecek.

Kredi kullanılarak edinilen konut veya iş yerinin bir başkası tarafından devir ya da satın alınabilmesi için kredi borcunun kapatılması gerekecek.

Kaynak: Aydınlık Gazetesi

Bu Yazıyı Paylaşın