tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Kişisel Verileri Koruma Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02 Nisan 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30733

Kişisel Verileri Koruma Kurumundan:

MADDE 1 – 9/2/2018 tarihli ve 30327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Verileri Koruma Uzmanlığı Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “üç ay içerisinde” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“h) Yerinde inceleme faaliyetlerine katılmak.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
9/2/2018 30327