tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Kastamonu ve Sinop İlleri Sınırları İçerisinde Bulunan Özel Mülkiyete Konu Taşınmazların, Bu Bölgelerde Meydana Gelen Sel ve Heyelan Afeti Nedeniyle İhtiyaç Duyulan Yapılaşmanın İvedilikle Gerçekleştirilmesi Amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4415)

25 Ağustos 2021 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31579

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 4415

Kastamonu ve Sinop illeri sınırları içerisinde bulunan ve ekli haritalar ile listelerde sınır ve koordinatları gösterilen sahalarda yer alan özel mülkiyete konu taşınmazların, bu bölgelerde meydana gelen sel ve heyelan afeti nedeniyle ihtiyaç duyulan yapılaşmanın ivedilikle gerçekleştirilmesi amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

24 Ağustos 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Haritalar için tıklayınız.