altinoz.com.tr

Karma Ekonomik Komisyon Eşbaşkanlıkları ile İlgili 2019/3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

15 Şubat 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30687

Cumhurbaşkanlığından:

Konu: Karma Ekonomik Komisyon Eşbaşkanlıkları

GENELGE

2019/3

Ülkemizin bazı ülkelerle imzaladığı anlaşmaların öngörmüş olduğu ikili ticari ve ekonomik konuların en üst ve kapsamlı düzeyde ele alındığı Karma Ekonomik Komisyon toplantılarının düzenlenmesinde uyulacak esaslar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

1. Karma Ekonomik Komisyon toplantılarına katılacak heyet başkanları belirlenirken mütekabiliyet ilkesinden hareket edilecek ve diğer devlet heyet başkanının görevi ve hiyerarşik düzeyi hakkında Dışişleri Bakanlığınca sunulacak bilgiler esas alınacaktır. Bu şekilde karşı taraf heyet başkanının Bakan düzeyinde olması halinde, Türk heyetinin başkanlığı da bir Bakan tarafından üstlenilecek, farklı durumlarda ise eşit düzeyde temsil ilkesi uygulanacaktır.

2. Karma Ekonomik Komisyon toplantılarının tüm hazırlık, müzakere ve izleme çalışmaları Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecek, toplantı tarihleri bu Bakanlıkça belirlenecek ve muhatap ülke ile bu konudaki eşgüdüm Dışişleri Bakanlığı kanalıyla sağlanacaktır.

3. Karma Ekonomik Komisyon toplantılarında görüşülecek konular, Ticaret Bakanlığının koordinasyonunda ilgili diğer bakanlıklar, kamu ve özel sektör kuruluşları arasında yapılacak görüşmeler sonucunda belirlenecek; müzakereler, bu çerçevede oluşturulacak gündem ve belirlenecek strateji doğrultusunda, bütünlük içerisinde yürütülecektir.

4. İlgili bakanlık ve kuruluşlarımız, diğer ülkelerdeki muhatapları ile ticari ve ekonomik konulardaki görüşme ve toplantılarını, Ticaret Bakanlığı ile koordinasyon sağlayarak yapacaklar ve bu tür faaliyetlerin ilgili ülke ile gerçekleştirilecek Karma Ekonomik Komisyon toplantıları ile eş zamanlı olarak yapılmasına özen göstereceklerdir.

Karma Ekonomik Komisyon toplantılarına başkanlık edecekler, ekli listede belirlenmiştir.

2014/17, 2017/17 ve 2018/5 sayılı Başbakanlık genelgeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

14 Şubat 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ek: Liste