Kapora Aldıktan Sonra Satışı Yapmayan Kişi Nitelikli Dolandırıcı Sayılır

T.C.
YARGITAY
ONBEŞİNCİ CEZA DAİRESİ
Esas : 2017/7003
Karar : 2019/9116
Tarih : 30.09.2019

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi

SUÇ : Nitelikli dolandırıcılık

HÜKÜM : TCK.’nın 158/1-f, 62/1,52,53/1. maddeleri gereğince mahkumiyet

Nitelikli dolandırıcılık suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm sanık tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü;

Sanık … ’in ”araba.com” isimli internet sitesine satılık araç ilanı verdiğini gören katılanın, sanık … ile telefon aracılığı ile irtibata geçerek suça konu aracın alım-satımı konusunda anlaştıkları, sanık …’ın 100 TL kapora istediği, ardından katılanın kapora adı altında 100 TL’yi göndermesine rağmen sanığın suça konu aracı katılana göndermediği ve katılanın da bir daha sanığa ulaşamadığı, sanığın bu şekilde dolandırıcılık suçunu işlediği kabul olunan somut olayda; Sanığın savunması, katılan ve tanık beyanları, kamera görüntüleri ile dosya kapsamından sanığın üzerine atılı suçu işlediğine ilişkin mahkemece verilen mahkumiyet hüküm ve uygulamasında bir isabetsizlik görülmemiştir.

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanığın atılı suçu işlemediğine yönelik temyiz itirazının reddi ile hükmün ONANMASINA, 30.09.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu Yazıyı Paylaşın