Kanun Kapsamından Çıkmış İşyerlerinin Aylık Prim ve Hizmet Belgesine İlişkin Duyuru

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

15/04/2016

Sosyal   Sigorta   İşlemleri   Yönetmeliğinin   işyeri   dosyalarının   işlemden   kaldırılması başlığını taşıyan 34 üncü maddesinde “özel nitelikteki inşaat işyerleri ile ihale konusu işyerleri hariç olmak üzere, kapanma, terk veya tasfiye olmadığı hâlde, işyerinde en az iki yıl süre ile sigortalı  çalıştırılmadığı, işverenler  tarafından bildirilen  veya  Kurumca tespit  edilen  işyeri dosyaları, sigortalı çalıştırılmaya son verilen tarih itibarıyla ünitece Kanun kapsamından çıkarılır. “ hükmü yer almıştır.

Yönetmeliğin  yukarıda  belirtilen  hükmü  uyarınca,  en  son  aylık  prim  ve  hizmet belgesinin verilmiş olduğu tarihten itibaren üzerinden iki yıl geçmiş olan işyerine ait işyeri dosyaları sistem tarafından otomatik olarak en son bildirim yapılan ay sonu itibariyle kanun kapsamından çıkarılmaktadır.

Kapsamdan çıkarılmış olan işyerlerinde sigortalı çalıştırılmaya başlanılması halinde yeniden işyeri dosyası açılması gerektiği hususunun işverenlerce bilinmemesi nedeniyle yaşanan sorunların önlenebilmesi bakımından, kapsamdan çıkarılmış ancak henüz iz dosyası haline getirilmemiş olan işyerlerinden, yeniden sigortalı çalıştırılmaya başlanılması halinde e- bildirge sisteminden aylık prim ve hizmet belgesi verilebilmesi hususunda programlarda düzenleme yapılmış olup,  kapsamdan çıkışı yapılmış olan işyerlerinden aylık prim ve hizmet belgesinin  verilmek istenilmesi durumunda “  işyeri dosyanız kanun kapsamından çıkmış olması nedeniyle giriş yapılamaz. Bağlı bulunduğunuz sosyal güvenlik merkezine müracaat ediniz” uyarısı   verilerek işverenlerin işyeri dosyalarının işlemlerinin yürütüldüğü sosyal güvenlik merkezlerine müracaat edilmesi sağlanarak, kapsamdan çıkan işyeri dosyalarının kapsamdan çıkış kaydının kaldırılarak yeniden aylık prim ve hizmet belgesi verilmesi mümkün hale getirilmiştir.

Kamuoyuna önemle duyurulur.

Bu Yazıyı Paylaşın