altinoz.com.tr

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2703)

30 Haziran 2020 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31171

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 2703

Ekli “ithalat Rejimi Kararına Ek Karar’ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci. 474 sayılı Kanunun 2 nci. 3283 sayılı Kanunun 2 nci. 4458 sayılı Kanunun 16 neı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

29 Haziran 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1- 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının eki (V) sayılı listeye Ek-1 ’de yer alan ürünler eklenmiş ve söz konusu listeden Ek-2’de yer alan ürünler çıkarılmıştır.

MADDE 2- Bu Karar 1/7/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tamamı için tıklayınız.