İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

20 Şubat 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29630

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

MADDE 1– 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinin “EK-1 İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi’nde yer alan “13.20.16”, “13.20.19”, “13.20.20”, “13.20.22”, “13.20.23”, “13.91.01”, “13.91.02”, “13.92.03”, “13.99.02”, “24.41.16”, “24.41.17”, “24.41.18”, “24.41.19”, “32.13.01”, “77.11.01”, “77.12.01”, “77.21.01”, “77.21.02”, “77.21.04”, “77.21.90”, “77.22.01”, “77.29.01”, “77.29.02”, “77.29.03”, “77.31.01”, “77.32.01”, “77.33.01”, “77.33.02”, “77.33.03”, “77.34.01”, “77.35.01”, “77.39.01”, “77.39.02”, “77.39.03”, “77.39.04”, “77.39.05”, “77.39.06”, “77.39.07”, “77.39.08”, “77.39.10”, “77.39.11”,
“77.39.13”, “77.39.90” ve “77.40.01” satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 –Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Tamamı İçin Tıklayınız

Bu Yazıyı Paylaşın