altinoz.com.tr

İnsanlık Her Yıl 100 Milyar Ton Malzeme Harcıyor

Yayınlanan yeni bir rapora göre, insanlık; küresel çevreye büyük zarar veren, sürdürülebilir olmayan kaynakların çıkarılması yoluyla yılda 100 milyar tondan fazla malzeme tüketiyor.

Kâr amacı gütmeyen Circle Economy tarafından yayınlanan raporda, kaynak tüketiminin 1970 yılından bu yana dünyanın dört bir yanında dört katına çıktığı ve ortalama bir kişinin şu anda yılda yaklaşık 13 ton tükettiği belirtiliyor. Artış oranı son yıllarda oldukça hızlanmış ve kaynak tüketimi 2013-2017 arasında iki katına çıkmış.

Altın ve demir gibi mineraller ve cevherler, her yıl kullanılan kaynakların çoğunu oluştururken, fosil yakıtlar materyallerin yüzde 15’ini, ekinler ve ağaçlar ise yaklaşık yüzde 25’ini oluşturuyor.

Küresel ekonomi tarafından kullanılan malzemeler 1970 yılından 2017 yılına kadar geçen sürede dört katına çıkarak nüfus artış hızının iki katına çıktı. Son iki yılda tüketim yüzde 8’den fazla arttı, ancak kaynakların yeniden kullanımı yüzde 9,1’den yüzde 8,6’ya düştü.

Her yıl harcanan malzemelerin neredeyse üçte biri (binalar ve araçlar gibi) bir yıl sonra kullanımda kalır. Ancak yüzde 15’i iklim değişikliğine yol açan gazlar olarak atmosfere yayılır ve neredeyse dörtte biri (su yollarındaki ve okyanuslardaki plastikler gibi) çevreye atılır. Malzemelerin üçte biri atık olarak işlenir, çoğunlukla depolama ve madencilik yağma yığınlarına gider. Sadece yüzde 8,6’sı geri dönüştürülmüştür.