tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

İnsan Hakları Eylem Planı (2021-2023) ile İlgili 2021/9 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

30 Nisan 2021 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31470

Cumhurbaşkanlığından:

20210430-9