altinoz.com.tr

İller Bankası Anonim Şirketinin Sermayesinin 30.000.000.000 Türk Lirasına Çıkarılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1767)

08 Kasım 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30942

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 1767

İller Bankası Anonim Şirketinin sermayesinin 30.000.000.000 Türk Lirasına çıkarılmasına, 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

7 Kasım 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI