Himalaya Buzulları Olağanüstü Hızda Eriyor

Himalaya buzullarının gitgide daha hızlı erimesi, yeni bir araştırmada yapılan uyarıya göre Asya’daki milyonlarca insana su tedariğini tehdit ediyor.

Leeds Üniversitesi öncülüğünde yürütülen çalışmada, Himalaya buzullarının geride bıraktığımız onlarca yılda 400-700 yıl önce gerçekleşen son buzul genişlemesinden beri ortalama on kat daha hızlı eridiği belirlenmiş. Söz konusu dönem, Küçük Buzul Çağı olarak biliniyor.

Çalışma ayrıca, Himalaya buzullarının dünyanın diğer kısımlarındaki buzullardan çok daha hızlı küçüldüğünü ortaya seriyor. Araştırmacılar bu hızı “olağanüstü” şeklinde tanımlıyor.

İki gün önce Scientific Reports bülteninde yayımlanan makalede, Küçük Buzul Çağı döneminde Himalayalar’daki 14.798 buzulun boyutu ve buz yüzeyleri yeniden kurgulanmış. Araştırmacılar, buzulların yüzeylerinin yaklaşık yüzde 40’ını kaybettiğini ve 28.000 km2’lik bir zirve noktasından, günümüzde 19.600 km2’ye kadar küçüldüğünü hesaplamışlar.

Bu dönemde, 390 km3 ila 586 km3’lük bir buz kaybı da olmuş. Söz konusu miktar, günümüzde Orta Avrupa Alpleri, Kafkaslar ve İskandinavya’da yer alan bütün buzların toplamına eşit. Araştırma takımının hesaplarına göre bu erime sırasında ortaya çıkan su, dünya genelindeki deniz seviyelerini 0,92 mm ila 1,38 mm yükseltmiş.

Bu Yazıyı Paylaşın