tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2020/32)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/25)

15 Temmuz 2021 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31542

Tarım ve Orman Bakanlığından:

MADDE 1 – 4/12/2020 tarihli ve 31324 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2020/32)’nin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “Kararın yayımı tarihi itibarıyla” ibaresi “1/7/2021 tarihinden önce” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
4/12/2020 31324
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
31/12/2020 31351