altinoz.com.tr

Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27 Nisan 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29696

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 13/10/2006 tarihli ve 26318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Mükellefler, 30/12/2013 tarihli ve 28867 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 433) kapsamında gerekli izinlerin alınması durumunda e-Arşiv Uygulamasından yararlanabilirler.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
13/10/2006 26318
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 30/12/2006 26392
2- 9/5/2007 26517
3- 25/7/2007 26593
4- 12/1/2008 26754
5- 29/11/2008 27069
6- 5/2/2009 27132
7- 4/9/2009 27339
8- 31/3/2011 27891