Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 98)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 144)

04 Ağustos 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30144

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 4/10/2012 tarihli ve 28431 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 98)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan yetkili gümrük müdürlükleri tablosu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Sıra No Yetkili Gümrük Müdürlüğü
1 Alanya Gümrük Müdürlüğü
2 Aliağa Gümrük Müdürlüğü
3 Beylikdüzü Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü
4 Giresun Gümrük Müdürlüğü
5 İsdemir Gümrük Müdürlüğü
6 Körfez Petrokimya Gümrük Müdürlüğü
7 Mersin Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü
8 Samsun Gümrük Müdürlüğü
9 Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü
10 Trabzon Gümrük Müdürlüğü

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın