altinoz.com.tr

Gemi Söküm Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27 Şubat 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30699

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

MADDE 1 – 8/3/2004 tarihli ve 25396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi Söküm Yönetmeliğinin geçici 4 üncü maddesinde yer alan “28/2/2019” ibaresi “28/2/2020” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.