Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18 Haziran 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30100

Sağlık Bakanlığından:

MADDE 1 – 21/10/2016 tarihli ve 29864 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesindeki “Bakanlık” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya YÖK” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
21/10/2016 29864
Bu Yazıyı Paylaşın