tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

“Dolayısıyla” Vergisi

Televizyonlardaki programlarda, kürsü konuşmalarında sıkça duyarsınız. Dolaylı vergiler, dolaysız vergiler. Dolaylı vergilerde hedef tutturulamadı da dolaysızda tutturuldu denir. Aslında sistem basittir:

Gelir, kazanç ve mülkiyet üzerinden alınan vergiler dolaysız vergilerdir.

Mal ve hizmet satışı üzerinden alınanlar da dolaylı vergiler.

Dolaysız vergiler bir türlü toplanamadığından, yani vergi kaçırıldığından, dolaysız vergiden kaynaklanan açık sürekli dolaylı vergilerden kapatılır. Onun için ÖTV hiç düşmez, düşmeyecektir. Ne zaman vergi kaçağı azalır, o zaman belki düşer.

Bu 2 ana tür verginin yanında, aslında dolaylı vergi sayılan ama “dolayısıyla” alınan bir vergi var ki, neredeyse dolaysız vergileri geçip gidecek. Beyanda bulunman “dolayısıyla”, ödeme yapman “dolayısıyla”, ödeme alman “dolayısıyla”, sözleşme imzalaman “dolayısıyla”, artık aklına ne gelirse alınıyor, kesiliyor. Bu vergi Damga Vergisi.

Kazanca ya da kayba bakılmadan, sırf kazanç ya da kaybı beyan ediyorlar diye esnaf ve tüccardan da alınıyor, işçiden de kesiliyor. Bakın bu iş bir esnafın ya da tüccarın boynuna nasıl dolanıyor?

KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ DAMGA VERGİSİ

1 yıl Allah’tan 12 ay olarak belirlenmiş, İdare de henüz “beyanlar 15 günde bir yapılır, o yüzden 24 tane KDV beyannamesi verilir.” yolunu keşfetmiş değil, o yüzden yılda 12 tane kdv beyannamesi veriyoruz. Beyannameniz bomboş da olsa, bu beyannameyi vermek zorundasınız ve her beyannamenin damga vergisi 64,10 TL. Çarp 12 ile: 769,20 TL.

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ DAMGA VERGİSİ

İş yeriniz kiralıksa, kiralık değilse bile muhasebecinize ödeme yapıyorsanız, ödeme yapmıyorsanız bile muhasebeciniz size serbest meslek makbuzu kesiyorsa, yanınızda da işçi çalıştırıyorsanız, o muhtasar ve prim hizmet beyannamesini aylık dönemler halinde vereceksiniz. Yani yılda 12 tane de bu. Çarp 76,00 TL’yi 12 ile: 912,00 TL.

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ DAMGA VERGİSİ

Siz sattığınız mal ve hizmetin bedelini hiç almamış olun, 6 aylık vadeyle satmış olun, aldığınız fiyata satıp kâr etmemiş olun, ay sonunda ödenecek çek var, kredi taksitleri var, malı paraya çevirmek için zararına satmış olun, fark etmez. O geçici vergi beyannamesi 3’er aylık dönemler halinde verilecek. 1-2-3. aylarda kazandığının vergisini peşin peşin 5. ayda ödeyeceksin. Aradaki 4.ay tahminen paranın ısısından faydalanman için bırakılmış. Geçici vergi beyannamesinin damga vergisi 99,90 TL. Çarp 4 ile: 399,60 TL.

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ DAMGA VERGİSİ

Bütün bir yıl iyisiyle kötüsüyle geçti (iyisiyle derken lafın gelişi tabii), sıra geldi yıllık gelir vergisi beyannamesini vermeye. Burada ödeyeceğin damga vergisi miktarı 1.sınıf ya da 2.sınıf olmana göre değişiyor. 1.sınıf mükellefsen yani büyük deftere tabiysen tarife yüksek: 207,90 TL.

Eğer 2.sınıf mükellefsen yani işletme defteri tutuyorsan bu rakam biraz daha düşük: 133,00 TL.

TOPLAYALIM

Geldik sonuç kısmına. Vergi dairesine kaydını yaptırdığın anda 2021 yılı içerisinde ödeyeceğin damga vergisi, eğer işçi çalıştırmıyorsan en az 1.605,80 TL.,  en fazla 1.680,70 TL. olurken, eğer bir de işçi çalıştırıyorsan en az 2.213,80 TL., en fazla 2.288,70 TL. oluyor. Şirketseniz kurumlar vergisi beyannamesi verdiğiniz için bu rakam 2.321,30 TL. ye kadar çıkıyor. Yanlış okuyor değilsiniz. Hesap bu. Aslında ortada alınan, satılan, kazanılan, kaybedilen bir şey yokken ödeniyor bu vergi. Nasıl ama? Dükkân iyi yere açılmış değil mi?

DÜŞÜNELİM

Şimdi düşünelim. Size ne kadar kira ve gelir kaybı desteği verilmişti? İşte o destek, damga vergisi yoluyla zaten sizden alınıyor. “Dolayısıyla” aslında ne verildiği de ortaya çıkıyor. “Dolayısıyla” Vergisi her yerimize dolanmış vaziyette.