Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04 Eylül 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30525

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

MADDE 1 – 25/9/2002 tarihli ve 24887 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinin Geçici 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Geçici Madde 11 – Onaylı kimlik kartı ile ilgili uygulama 01/01/2019 tarihinden itibaren başlar.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın