altinoz.com.tr

Denizli, Malatya ve Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemelerinin Kurulmasına İlişkin Karar

10 Haziran 2022 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31862

Adalet Bakanlığından:

5235 Sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 25 inci maddesi uyarınca Hâkimler ve Savcılar Kurulunun olumlu görüşü alınarak, Denizli, Malatya ve Tekirdağ bölge adliye mahkemeleri kurulmuştur.