Denizde Çatışmayı Önleme Yönetmeliği (Karar Sayısı: 8258)

12 Mart 2024 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 32487

YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 8258

12/12/1977 tarihli ve 7/14561 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan “Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü”nün yürürlükten kaldırılmasına ve ekli “Denizde Çatışmayı Önleme Yönetmeliği”nin yürürlüğe konulmasına, 10/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanunun 8 inci maddesi ile 1972 Denizde Çatışmanın Önlenmesine İlişkin Uluslararası Kurallar Hakkında Sözleşme hükümleri gereğince karar verilmiştir.

11 Mart 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Tamamı için tıklayınız.

Bu Yazıyı Paylaşın