Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ile İlgili 2018/7 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

03 Mayıs 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30410

Başbakanlıktan:

Konu : Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri

GENELGE

2018/7

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Geçici 2 Hinci maddesinin (A) fıkrasında “Türkiye Büyük Millet Meclisinin 27’nci Yasama Dönemi milletvekili genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçimi 3/11/2019 tarihinde birlikte yapılır. Seçimin yapılacağı tarihe kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve Cumhurbaşkanının görevi devam eder. Meclisin seçim kararı alması halinde, 27’nci Yasama Dönemi milletvekili genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.” hükmü yer almaktadır.

Türkiye Büyük Millet Meclîsi genel seçimlerinin yenilenmesine ve seçimin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına, Türkiye Büyük Mîllet Meclisi Genel Kurulunun 20/04/2018 tarihli 89’uncu Birleşiminde karar verilmiş olup 1183 sayılı bu karar, 20/04/2018 tarihli ve 30397 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci dönem milletvekili genel seçimlerinin Anayasanın 79’uncu maddesinde öngörülen “Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü” ilkesine uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için Yüksek Seçim Kurulu ile il ve ilçe seçim kurullarının çalışmalarına, tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca; her türlü işgücü, araç ve diğer malzeme desteği verilmesi, önem taşımaktadır. Bu itibarla; 24 Haziran 2018 Pazar günü birlikte yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci dönem milletvekili genel seçimlerinin başarıyla gerçekleştirilerek, millet iradesinin sandığa sağlıklı olarak yansıması amacıyla; ilçe seçim kurulları başta olmak üzere seçim kurulu başkanlıklarının personel ve yer tahsisine ilişkin talepleri ivedilikle karşılanacak, ihtiyaç duyulacak, her türlü taşıt, bilgisayar, yazıcı, modem, kesintisiz güç kaynağı, jeneratör gibi araç-gereç ve bunları kullanabilecek nitelikli personel desteği sağlanacaktır.

Bu kapsamda; başta mülki idare amirleri olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, kamu bankalarının yöneticileri ve güvenlik güçlerinin amirleri tarafından gereken tüm önlemler alınacak, herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için azamî gayret ve duyarlılık gösterilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Binalı YILDIRIM

Başbakan

Bu Yazıyı Paylaşın