Coşan Ekonomide Vergiler Ödenmedi

Hükümetin hazırladığı yeni af paketi Meclis’te. Hükümetin ekonomiye ilişkin iyimser söylemlerine rağmen vergi tahsilatları ciddi bir sıkıntı yaşandığını gösteriyor. İlk üç ayda Gelir Vergisi tahsilatı yüzde 54.4 ile sınırlı kalırken, MTV tahsilatı ise yüzde 29.8 düzeyinde kaldı.

Yeni yılın ilk 3 ayının vergi gelirleri tahakkuk ve tahsilat oranları tablosu Bütçe Ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü web sitesinde yayımlandı.

TABLO EKONOMİNİN COŞTUĞUNU DEĞİL GÖÇTÜĞÜNÜ GÖSTERİYOR

Büyüme oranlarının rekor kırdığı ve ekonominin her anlamda coştuğu ifade edilen bir ülkede, yukarıdaki tabloda yer alan bazı sonuçlara cevap arayarak ekonominin iyi olup olmadığına hep birlikte karar verelim.

– Coşan ekonomide ilk üç ayda Gelir Vergisi tevkifatı, tahakkuk/tahsilat oranı %54.4 olur mu?

– Yaklaşık 22 milyon taşıt sahibinin ocak ve temmuz aylarında 2 taksit halinde ödediği Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde tahakkuk/tahsilat oranı %29.8 olur mu?

– Ekonomide hareketliliği ifade eden dahilde Katma Değer Vergisi’nin ilk üç aylık beyana dayanan Katma Değer Vergisi tahakkuk/tahsilat oranı %19.8 olur mu?

Ortaya çıkan sonuçlar, Türkiye’de tahakkuk ettirilen her 100 TL’lik KDV’nin ancak 20 TL’sinin devlete ödendiğini, 80 TL’lik bölümünün mükelleflerin kredi gibi kullandığını, araç sahiplerinin Motorlu Taşıtlar Vergisi bile ödeyemediklerini, Gelir Vergisi tevkifatı olarak tahsil edilen tutarların %68’inin ücretlilerden kesilen gelir vergilerinden oluştuğu dikkate alındığında; mükelleflerin ödedikleri ücretler üzerinden keserek tahakkuk ettirdikleri her 100 TL’nin ancak 55 TL’sini devlete ödeyebildiklerini göstermektedir.

‘GELİR VE SEÇİM İÇİN VERGİ AFFI ŞART’ DEMİŞTİK!

Gazetemizde 24.04.2018 tarihinde yayımlanan “Vergi Affı Kaçınılmaz” başlıklı yazımıza çok büyük ve olumlu tepkiler aldık. Mükellefler, 6736 sayılı yasa benzeri bir yasa ile tekrar devletle barışmak istiyorlardı.

6736 Sayılı Kanun kapsamında 31.03.2018 tarihine kadar toplam 29.419.212.103,23 TL‘lik tahsilat, 7020 Sayılı Kanun kapsamında ise toplam 2.742.817.855,41 TL’lik tahsilat yapılmış olup; buna göre 2 yapılandırma kanunu kapsamında 32.162.029.958,64 TL toplam tahsilat yapılmıştır.

Mükellefler, son 3 yıl içinde devletle bir kez daha barışmak için seçim öncesi gün sayıyorlardı. Beklenen müjde Başbakan’dan geldi. Hükümet o kadar hazırlıklı idi ki; Başbakan’ın açıklamasından 5 dakika sonra, 30 Nisan’da “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı”  Meclis’e sunuldu.

HANGİ KONULARDA BARIŞILACAK?

Seçim öncesi yasalaşacak olan vergi barışı düzenlemeleri, 6736 sayılı Kanun kapsamı gibi olacaktır. Buna göre;

1 – Vadesi 31.03.2018 (Genel Kurul’da bu tarihin 30.04.2018 olarak belirlenmesi kuvvetle muhtemeldir) öncesi olan vergi borçları, sigorta borçları ve diğer amme borçları 36 aya kadar vadelendirilecek. Bu kapsamda 183.5 milyar TL kamu alacağının tekrar yapılandırılacağı açıklanmıştır.

2 – Mahkeme kararıyla kesinleştiği halde mükelleflere tebliğ edilmeyen alacaklar ve kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklarla ilgili Kanun’dan faydalanılabilecektir.

3 – 2013, 2014, 2015, 2016 yılı ve 2017 yılı dahil matrah artırımı hükümlerinden faydalanılacaktır. Yasa tasarısında 2017 yılı ile ilgili Katma Değer Vergisi ve Gelir Vergisi stopaj matrah artırımı yer alıyor iken; 2017 yılı Kurumlar Vergisi yer almamakla birlikte Genel Kurul’da muhakkak kanun metnine eklenecektir.

4 – İşletmelerde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar stok affı hükümleri çerçevesinde kayıtlara alınabilecektir.

5 – Kasa hesabı ve ortaklar cari hesabı %3 vergi ödenerek düzeltilecektir.

6 – Şu anda vergi incelemesi devam edenlere piyango; ya matrah artırımı ile kurtarabilecekler, ya da tarh edilen vergilerin %50’sini ödeyerek dosyalarını kapatabilecekler.

7 – Eski yapılandırmayı düzenli ödeyenler ve kalan taksitlerinin tamamını yeni çıkacak Kanun’da öngörülen süre ve şekilde ödemeleri halinde; önceden hesaplanmış Yİ-ÜFE tutarının %90’ı alınmayacak.

Yeni Af Kanunu’nun başarılı olabilmesi için, vergi aslında ciddi indirimler getirilmelidir. Bu Kanun kapsamında; varlık barışı yani yurtdışındaki varlıkların Türkiye’ye getirilmesi ile ilgili düzenlemeleri yer almıyor. Zaten, ülkeden döviz çıkışının tavan yaptığı bu dönemde, yasaya konulacak varlık barışına ilişkin hükümlerin, başarılı olamayacağının hükümet de farkında.

Türk vergi sisteminde 3 yılda bir af çıkartılmasına alışmıştık, ama son 3 yılda ekonomideki ciddi kriz nedeniyle bu Kanunlar her yıl çıkmaya başladı. Ülkemizde hukukun ve ekonominin rayına girmesi ile beraber, her şeyin daha iyi olacağını umut ediyorum.

 Umut fakirin ekmeği, ye Mehmet ye!

Kaynak: Sözcü Gazetesi-Nedim Türkmen

Bu Yazıyı Paylaşın