BKK 2017/9941 KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere İlişkin Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

31 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30024 (Mükerrer)

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2017/9941

Ekli “KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere İlişkin Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ın yürürlüğe konulması; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 15/2/2017 tarihli ve 323 sayılı yazısı üzerine, 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/2/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

KOSGEB TARAFINDAN VERİLECEK HİZMETLER VE DESTEKLERDEN YARARLANACAK KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERE İLİŞKİNSEKTÖREL VE BÖLGESEL ÖNCELİKLERİN BELİRLENMESİ HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 5/8/2009 tarihli ve 2009/15431 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan “KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere İlişkin Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkında Karari’a ekli (1) sayılı listeye aşağıdaki satır eklenmiştir.

K Finans ve Sigorta Sigorta acentelerinin ve aracılarının faaliyetleri 66.22
Faaliyetleri (Sadece bu alt başlık dahildir.)

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın