BKK 2017/10038 Akbank Türk Anonim Şirketine Bağlı İşyerlerinde Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası Tarafından Alınan Grev Kararının Ekonomik ve Finansal İstikrarı Bozucu Nitelikte Görüldüğünden Ertelenmesi Hakkında Karar

20 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30013 (Mükerrer)

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2017/10038
Akbank Türk Anonim Şirketine bağlı işyerlerinde Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası tarafından alman grev kararının ekonomik ve finansal istikrarı bozucu nitelikte görüldüğünden ertelenmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 63 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/3/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

20/3/2017 TARİHLİ VE 2017/10038 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1- (1) Akbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü ve bağlı işyerlerinde Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası tarafından alman grev kararının, ekonomik ve finansal istikran bozucu nitelikte görüldüğünden altmış gün süreyle ertelenmesi kararlaştırılmıştır.

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın