BKK 2016/9116 Üst Fonlara Kaynak Aktarımına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

01 Eylül 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29818

Karar Savısı: 2016/9116

Ekli “Üst Fonlara Kaynak Aktarımına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığı (Hazine Müsteşarlığı)’nın 23/5/2016 tarihli ve 15659 sayılı yazısı üzerine, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/6/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

ÜST FONLARA KAYNAK AKTARIMINA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 5/2/2014 tarihli ve 2014/5932 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Üst Fonlara Kaynak Aktarımına İlişkin Kararın 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Müsteşarlığın kaynak sağladığı üst fonlar, nakit aktarımları ve iadeler için Türkiye’de yerleşik bir bankada hesap açtırır. Her bir alt fon için farklı bir hesap açılır. Üst fonun talebi üzerine yapılacak nakit aktarımları, Müsteşarlığın ilgili hesabından üst fonun Türkiye’deki banka hesabına yapılır. Kaynak aktarımına ilişkin usul ve esasların ayrıntıları Müsteşarlık ile üst fon arasında imzalanan protokolle belirlenir.”

MADDE 2- Aynı Kararın 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Karar kapsamındaki ortak yatırım fonunun bir girişim şirketindeki ortaklık payı, ilk yatırımda bireysel katılım yatırımcılarının toplam ortaklık payından fazla olamaz.”

MADDE 3- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin

Tarihi                Sayısı
14/3/2014        28941

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi             Sayısı
1-    28/8/2015    29459 (Mükerrer)

Bu Yazıyı Paylaşın