altinoz.com.tr

Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018/17)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/28)

01 Haziran 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30791

Tarım ve Orman Bakanlığından:

MADDE 1 – 27/3/2018 tarihli ve 30373 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018/17)’in  “Destekleme Uygulama Takvimi” başlıklı EK-2’sinin “Dane Mısır Fark Ödemesi Desteği” satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin  “Destekleme Talep Formu” başlıklı EK-4’ünün “Dane Mısır Fark Ödemesi Desteği” satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
27/3/2018 30373
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 8/6/2018 30445
2- 19/1/2019 30660
3- 26/3/2019 30726