tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 4825)

20 Kasım 2021 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31665

CUMHURBAŞKANI KARARI

YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 4825

Ekli “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun ek 9 uncu maddesi ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 nci, 107 nci ve 508 inci maddeleri gereğince karar verilmiştir.

19 Kasım 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Tamamı için tıklayınız.