altinoz.com.tr

Bazı Genelgelerin Yürürlükten Kaldırılması ile İlgili 2019/25 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

12 Kasım 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30946

Cumhurbaşkanlığından:

Konu: Bazı Genelgelerin Yürürlükten Kaldırılması

GENELGE

2019/25

Uygulama imkânı kalmayan veya yürürlükte kalmasına lüzum görülmeyen 1982/61, 1987/4, 1994/22, 1997/40, 1999/7, 1999/8, 1999/61 ve 2011/11 sayılı Genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

11 Kasım 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI