Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 20/07/2017 Tarihli ve 7434 Sayılı Kararı

22 Temmuz 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30131

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 7434                                              Karar Tarihi: 20/07/2017

Kurul Başkanlığının 19.07.2017 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 19.07.2017 tarih ve 12509071-114-E.14323 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

– Vodafone Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrası, 18 inci maddesinin ikinci fıkrası ve 19 uncu maddesi çerçevesinde elektronik para ihraç etmek üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni verilmesine,

– Anılan Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işbu kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına

karar verilmiştir.

Bu Yazıyı Paylaşın