Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 01/12/2017 Tarihli ve 7612 Sayılı Kararı

07 Aralık 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30263

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Karar Sayısı: 7612                                         Karar Tarihi: 01/12/2017

Kurul Başkanlığının 30.11.2017 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 30.11.2017 tarih ve 32521522-101.01.01[86]-E.22130 sayılı yazı ve ekleri incelenmiştir.

5411 sayılı Bankacılık Kanununun 10 uncu maddesi ile Bankaların İzne Tabi İşlemleri İle Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesi kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, Kurulun 02.05.2016 tarihli ve 6880 sayılı Kararı ile kuruluş izni verilen Bank of China Turkey A.Ş.’ye faaliyet izni verilmesine

karar verilmiştir.

 

Bu Yazıyı Paylaşın