Bakanlar Kurulu Kararı 2017/10334 Rize, Trabzon ve Kastamonu İllerinde İnşa Edilecek Olan Doğal Gaz Boru Hattı Projelerinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

17 Haziran 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30099

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2017/10334

Rize, Trabzon ve Kastamonu illerinde inşa edilecek olan doğal gaz boru hattı projelerinin gerçekleştirilmesi amacıyla ekli haritalarda gösterilen güzergâhlara isabet eden taşınmazlar ile söz konusu projeler kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 22/5/2017 tarihli ve 14139, 14143, 14144, 14150, 14152 sayılı yazıları üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/5/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

26/5/2017 TARİHLİ VE 2017/10334 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

 

Bu Yazıyı Paylaşın