altinoz.com.tr

Anayasa Mahkemesinin 25/10/2018 Tarihli ve 2015/941 Başvuru Numaralı Kararı (Kendi Elektriğini Üretenlerden Alınan Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisine İlişkin)