Amasra’da Termik Santral İçin ‘ÇED Olumlu’ Kararının İptali Talebine Ret

Bartın’ın Amasra ilçesinde kurulması planlanan termik santral için verilen ‘ÇED olumlu’ kararının iptali istemiyle açılan davada, mahkeme, Bartın Platformu’nun talebini reddetti.

Amasra’da kurulması planlanan Termik santral için verilen ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi ( ÇED ) olumlu’ kararının iptali için Bartın Platformu, 7 Kasım 2016 tarihinde topladığı 2 bin 19 imza ile Zonguldak İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Zonguldak İdare Mahkemesi geçen günlerde kararını vererek, ‘ ÇED olumlu’ kararını iptal etmedi. Bartın Platformu karar ile ilgili olarak Bartın Belediyesi’nin sinema salonunda basın açıklamasında bulundu. Platform adına basın açıklamasını yapan Bartın Belediye Başkanı MHP’li Cemal Akın, şöyle dedi: “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 10 Ekim 2016 tarihinde Amasra Gömü köyünde yapılmak istenen Termik santral içinÇED olumlu kararı vermişti. Bu kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali için 2 bin 19 davacı ile Zonguldak İdare Mahkemesi’ne dava açmıştık. Süreç içinde mahkeme yürütmeyi durdurma isteğimizi kabul etmemiş ve sahada bilirkişi keşfi yapılmasına karar vermişti. Bilirkişi heyeti, bir üyesi hariç, geri kalan 6 üyesiyle Termik santral ‘ ÇED olumlu’ kararının kamu yararı gerekçesiyle doğru olduğunu savunan bir bilirkişi raporu vermişti. 16 Nisan 2018 günü Zonguldak’ta yapılan duruşmaya Bartın’dan giden 500’ü aşkın davacıyla katılmış ve Amasra ‘da Termik santral yapılmasının hiçbir yarar getirmeyeceğini, aksine Bartın ekonomisine ve çevresine, insan sağlığına çeşitli zararları olacağını belgeleriyle ortaya koymuş, onaylanmış olan ÇED raporu ve bilirkişi raporunun eksikliklerini tek tek sıralamıştık. ÇED olumlu kararının hem usul yönünden hem de esas yönünden iptal edilmesini istemiştik.

” AMASRA DOĞASI TEHDİTLE KARŞI KARŞIYA”

Başvurularının reddedildiğini bildiren Cemal Akın, “Ne yazık ki Zonguldak idare Mahkemesi ortaya koyduğumuz bu verileri ve Bartın- Amasra halkının isyanını göz ardı ederek Termik santral ÇED olumlu kararını iptal isteğimizi kabul etmemiş ve başvurumuz hakkında ret kararı vermiştir. Aynı mahkeme Gömü köyünde yapılmak istenen liman ÇED olumlu kararı ve 1/25 bin ölçekli Zonguldak Çevre Düzeni Planı’nda yapılan değişikliklerin iptali için açtığımız davaları da reddetmiştir. Ne yazık ki bakanlıktan sonra, mahkeme de Bartın Platformu tarafından ortaya konulan bilimsel verileri yeterince incelememiş, avukatlarımızın usul ve esas yönünden yapmış, olduğu itirazları dikkate almamıştır. Daha önce Bartın- Amasra halkının tepkisi nedeniyle 5 kez iptal edilmiş olan veya bakanlığın dolaplarında bekletilen Termik santral dosyaları, Ekim 2016 tarihinden sonra raflardan indirilmiş ve Termik santral için gereken bütün izinler kısa süre içinde verilmiştir. Termik santral yapımının önünü açan bu kararlarla; hem siyaset, hem bürokrasi, hem de mahkeme Bartın ve Amasra halkını ve doğasını tehditlerle karşı karşıya bırakmıştır.

” AMASRA PEŞKEŞ ÇEKTİRİLMEYECEK KADAR DEĞERLİDİR”

Cemal Akın Termik santrali engelleyecek hukuki seçeneklere sahip olduklarını belirterek, şunları kaydetti: ” Amasra ‘da yapılmak istenen Termik santrali engelleyecek hukuki seçeneklere sahibiz. Bartın Belediyesi’nin Kavşak Suyu özelinde Termik santrale karşı açtığı dava Zonguldak İdare Mahkemesi’nde sürüyor. Bartın Platformu olarak ayrıca Zonguldak İdare Mahkemesi’nin üç ayrı dava hakkında verdiği ret kararlarına üst mahkemelerde itiraz edeceğiz. Bu davaların Bölge İstinaf Mahkemesi’nde ve Danıştay’da takipçisi olacağız. İsteğimiz bu olumsuz gelişmeler karşısında moralinizi bozmamanız ve mücadelemizde şu ana kadar olduğu gibi bizimle birlikte hareket etmeye devam etmenizdir. Amasra hiçbir şirkete peşkeş çektirilmeyecek kadar değerlidir. Amasra ‘yı Termik santraline kurban etmeyeceğiz.”

Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi

Bu Yazıyı Paylaşın