Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci Maddesinin Uygulanmasına Dair Tebliğ (No: 2018/4)

13 Ocak 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30300

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

MADDE 1 – (1) 26/9/2002 tarihli ve 24888 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesi gereğince 2018 yılında, tesis kurma izni, üretim izni ve proje tadilat izni bedelleri aşağıda belirtilen şekilde uygulanacaktır:

a) Tesis kurma izni maktu bedeli; bira için en az 8.915 TL; şarap ve aromatize şarap için  20.000 litre/yıl veya daha az kapasitede en az 2.378 TL ve 20.000 litre/yıl’dan daha fazla kapasitede en az 5.943 TL; aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için en az 29.714 TL’dir. Tesis kurma izin bedeli, proje kapasitesi üzerinden yıllık beher bin litre başına, bira için 8,92 TL; şarap ve aromatize şarap için 14,86 TL; aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için 47,83 TL; distile alkollü içkiler için 101,03 TL olarak hesaplanır. Başvuru sırasında hesaplanan bedelin dörtte biri, tesis kurma izin belgesi verilirken bakiyesi tahsil edilir.

b) Üretim izni maktu bedeli;  bira için en az 8.915 TL; şarap ve aromatize şarap için 20.000 litre/yıl veya daha az kapasitede en az 2.378 TL ve 20.000 litre/yıl’dan daha fazla kapasitede en az 5.943 TL; aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için en az 29.714 TL’dir. Üretim izin bedeli, kendi projesine ait tesis kurma izin bedeli kadar hesaplanır. Proje tadilatı izin bedeli ise; mevcut üretime aynı kategori içinde bir alt kategori eklenmesinde ve kapasite artırımında, yıllık bin litre üzerinden aromalı bira, yarı köpüren şarap (2204.21. ve 2204.29.’da yer alan), meyve şarabı hariç tesis kurma izin bedelinin iki katı şeklinde hesaplanıp izin verilmeden önce tahsil edilir. Bira tesislerinde; aromalı bira üretimi için en az 17.829 TL, şarap tesislerinde; yarı köpüren şarap (2204.21. ve 2204.29.’da yer alan), meyve şarabı üretimi için ayrı ayrı en az 29.714 TL maktu olmak üzere, proje kapasitesi üzerinden yıllık beher bin litre başına 47,83 TL proje tadilat izni bedeli alınır.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın