altinoz.com.tr

AB ile Vize Serbestisi Diyaloğu Süreci ile İlgili 2019/19 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

18 Eylül 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30892

Cumhurbaşkanlığından:

Konu: AB ile Vize Serbestisi Diyaloğu Süreci

GENELGE

2019/19

Ülkemiz ile Avrupa Birliği arasında 16 Aralık 2013 tarihinde imzalanan Geri Kabul Anlaşması ile eş zamanlı olarak başlatılan Vize Serbestisi Diyaloğu süreci çerçevesinde Avrupa Birliği tarafı ile yapılan görüşmeler, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı eşgüdümünde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülmektedir.

Vatandaşlarımız için vize serbestisinin önümüzdeki süreçte tamamlanmasını teminen Vize Serbestisi Yol Haritası’nda kayıtlı kriterlerin karşılanmasına yönelik çalışmalara hız verilmesi ve Avrupa Komisyonu tarafından karşılandığı teyit edilen kriterlere yönelik çalışmaların sürekliliğinin sağlanması gerekmektedir. Bu çerçevede, bugüne kadar özverili çalışmalarıyla Vize Serbestisi Diyaloğu’nun başlatılmasında ve olumlu şekilde ilerletilmesinde kayda değer katkılar sunan ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına önemli görevler düşmektedir.

Vize Serbestisi Diyaloğu süreci çerçevesinde, Avrupa Birliği ile yürütülecek müzakerelerin Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı eşgüdümünde, özellikle Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının katkılarıyla, kurumlar arasında işbirliği, dayanışma ve süreklilik içerisinde yürütülmesi önem taşımaktadır.

2015/18 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

17 Eylül 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI